Wymagania techniczne filmów zgłaszanych do konkursu  Young Drum Hero:

1. Nagranie musi w całości zawierać jedno wykonanie utworu w jednym stałym ujęciu ( bez zmiany kamer, cięć, przejść, efektów )
2. Dopuszczamy możliwość ujęć z wielu kamer ( np. widoku całościowego, osobnego widoku na stopę, werbel lub „z góry” ) z uwzględnieniem poniższych warunków:
– ujęcia muszą w całości zawierać to samo wykonanie,
– ujęcia muszą być zsynchronizowane
– ujęcia muszą być zaprezentowane w technologii PIP ( obraz w obrazie ) lub w stałym podziale ekranu na 2, 3 lub 4 części
– decydując się na ujęcia z wielu kamer nagranie musi w całości zawierać wszystkie ujęcia ( nie dopuszczamy czasowego zanikania PIP lub dynamicznego dzielenia obrazu )
3. Dopuszczamy rejestrację dźwięku na inny nośnik niż mikrofon kamery i montaż dźwięku z obrazem z zastrzeżeniem, iż wykorzystana ścieżka audio została zarejestrowana podczas nagrywania zgłoszonego video.
4. Komisja ( Jury ) konkursu może odrzucić film nie spełniający wymagań technicznych.

Zapraszamy do zgłoszeń w edycji 2018 tutaj

Pełen regulamin konkursu YDH 2018 dostępny tutaj