https://www.youtube.com/watch?v=zfXBNQMj2SE

Imię i Nazwisko
Jacek Zwierzykowski
Adres
00-200 Warszawa, ul. Prosta 15
e-mail:
zwierz@post.pl
tel.:
697144242
Kategoria wiekowa
do 23 lat ( pow. 16 lat)
Nazwa szkoły, ośrodka kultury
ChDK
Imię i Nazwisko nauczyciela / Instruktora
Marcin Kita